„Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по Проект „Преустройство и модернизиране на МБАЛ-Тутракан с предоставяне на възможност за долекуване”

30/5/2013
Публична покана и фокументация за проседура:„Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по Проект „Преустройство и модернизиране на МБАЛ-Тутракан с предоставяне на възможност за долекуване”

Прикачени файлове