ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА „КЛУБ НА РИБАРЯ” ФИНАНСИРАНА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР „РИБАРСТВО” 2007-2013 И МЕСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МИРГ ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ

26/3/2013
Документация.обявление и решение за  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА „КЛУБ НА РИБАРЯ” ФИНАНСИРАНА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР „РИБАРСТВО” 2007-2013 И МЕСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МИРГ ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ ”