Осъществяване на консултантска помощ за организацията и управлението на проект: „Дом и подходящи грижи за всяко дете в Тутракан

26/3/2013
Документация и публична покана за обществена поръчка с предмет "Осъществяване на консултантска помощ за организацията и управлението на проект: „Дом и подходящи грижи за всяко дете в Тутракан"