Управление на проект №19/322/00323 „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и рехабилитация на зелени площи в гр.Тутракан

7/3/2013
Публична покана и Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за услуга  с предмет „ Управление на  проект №19/322/00323 „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и рехабилитация на зелени площи  в гр.Тутракан”

Прикачени файлове