Избор на изпълнител на текущи и аварийни ремонти на сгради, собственост на Община тутракан

1/3/2013
Обявление,Решение и Документация по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на текущи и аварийни ремонти на сгради, собственост на Община тутракан”
 
Редакция :03,11,2014 г,
Последна редактирана: 17,12,2014 г.