Изготвяне на Анализ на ползи и разходи“ по проект „Подготовка и изпълнение на инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр.Тутракан

12/10/2012
Изготвяне на Анализ на ползи и разходи“ по проект „Подготовка и изпълнение на инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр.Тутракан