Реализиране на мерки за информация, публичност и визуализация по проект :„ПРЕУСТРОЙСТВО И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА МБАЛ-ТУТРАКАН С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОЛЕКУВАНЕ”

11/9/2012

Реализиране на мерки за информация, публичност и визуализация по проект :„ПРЕУСТРОЙСТВО И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА   МБАЛ-ТУТРАКАН С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОЛЕКУВАНЕ”