Заповеди РД-04-620,621,622,623,624,625,626,627 / 20.06.2024, относно: Отмяна на публични търгове с явно наддаване ...

20/6/2024
Заповеди РД-04-620,621,622,623,624,625,626,627 / 20.06.2024, относно: Отмяна на публични търгове с явно наддаване ...