Информация относно кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищен сграден фонд

26/1/2024
ОБЩИНА ТУТРАКАН
 
СЪОБЩАВА, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.024 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП II, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, ОТЧИТАЙКИ НЕОБХОДИМОТО ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕРКИ И ДРУГИ ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ОБЯВЯВА  09.02.2024г. 17.00 ЧАСА ЗА КРАЙНА ДАТА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА.
 
ЗАЯВЛЕНИЯТА СЕ ПОДАВАТ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ТУТРАКАН. ДОКУМЕНТИ ПОДАДЕНИ  СЛЕД ПОСОЧЕНАТА ДАТА НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ.
 
 
 
Интернет адрес с информация за кандидатстване: