Обявление за организиране на публична дискусия относно социалните услуги на общинско ниво

1/11/2023
Обявление
 
На основание чл.49, ал.1  от Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Тутракан организира публични дискусии на 07.11.2023г. от 11,00ч. в залата на община Тутракан, относно социалните услуги на общинско ниво, включени в предложението за Националната карта на социалните услуги.
Община Тутракан е публикувала  Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно социални услуги , които ще се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за Националната карта на социалните услуги  на http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/bg/NT00011242?OpenDocument
Предложения, мнения и становища за планираните в Националната карта социални услуги за Община Тутракан могат да се депозират до 09.11.2023г., в Информационен център, гише „Деловодство“ в сградата на общинска администрация и на електронен адрес tutrakan@ b-trust.org.