АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

11/10/2023
АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО
ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

  На основание чл. 49 от Наредбата за планирането на социалните услуги отправям покана за обществено обсъждане на Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държания бюджет и Предложение за национална карта на социалните услуги.

  Считано от днес, 11.10.2023 г., в 30-дневен срок предоставяме на вниманието Ви Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държания бюджет и Предложение за Национална карта на социалните услуги.

  Очакваме Вашите предложения и/или становища на електронен адрес:

tutrakan@ b-trust.org или всеки работен ден в Деловодството на общинска администрация, гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31 до 17.00 часа на  09.11.2023 г.

  Становища и предложения очакваме и в хода на общественото обсъждане.

Приложения:.....