Заповеди РД-465/466/467/468/469/ 12.05.2023 г. Относно: Договори за наем на имоти с начин на трайно ползване полски пътища/Нова Черна, Бреница, Дунавец, Сяново, Белица/

12/5/2023