Разпределение на масивите за ползване на земеделските земи в землището на с. Бреница

4/4/2023