Разпределение на масивите за ползване на земеделските земи в землището на с. Царев дол

29/3/2023