ЗАПОВЕД ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ СЪОБРАЗНО ПОДПИСАНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЗЕМЛИЩЕ ТУТРАКАН ПРЕЗ СТОПАНСКАТА 2022-2023 г.

21/3/2023