22/2/2023
Примерен график за  изпълнение на дейностите по залавяне и обработване на безстопаствените кучета в община Тутракан за 2023г.
 
Населено място
 
Януари
 
Февруари
 
Март
 
Април
 
Май
 
Юни
 
Юли
 
Август
 
Септември
 
Октомври
 
Ноември
 
Декември
гр. Тутракан
16-30
20-22
1-8
 
1-7
28-30
 
1-10
28-30
23-31
29-30
4-9
с. Нова Черна
 
 
30-31
 
 
 
29-30
 
 
 
27-29
 
с. Цар Самуил
 
 
30-31
 
 
 
29-30
 
 
 
27-29
 
с. Сяново
 
 
30-31
 
 
 
29-30
 
 
 
27-29
 
с. Старо Село
 
 
30-31
 
 
 
29-30
 
 
 
27-29
 
с. Шуменци
 
 
 
17-23
 
 
 
 
18-24
 
 
4-10
с. Варненци
 
 
 
17-23
 
 
 
 
18-24
 
 
4-10
с. Белица
 
 
 
17-23
 
 
 
 
18-24
 
 
4-10
с. Бреница
 
 
 
17-23
 
 
 
 
18-24
 
 
4-10
с. Преславци
 
 
 
 
22-24
 
 
 
 
 
20-22
 
с. Търновци-с.Антимово
 
 
 
 
22-24
 
 
 
 
 
20-22
 
с. Пожарево-с.Дунавец
 
 
 
 
22-24
 
 
 
 
 
20-22
 
 
 
Графикът е променлив и зависи от атмосферните условия. Желаещите да присъстват на дейността могат да заявят участие в Община Тутракан!