Заповед № РД 04-107-47-3 от 05.05.2022 на Обл.Дирекция "Земеделие" - Силистра, Относно: изменение на разпределение на масивите за ползване за землището на с.Нова Черна за стопанската 2021/2022г.

16/5/2022