Заповед № РД-04-388/03.05.2022 г., относно: Сключване на договори за наем на земеделски имоти с НТП - полски пътища, за с. Пожарево, за стопанската 2021/2022г.

3/5/2022