Заповед № РД-04-390/03.05.2022 г. отонсно: Сключване на договори за наем на земеделски имоти с НТП полски пътища, за с. Варненци, за стопанската 2021/2022г.

3/5/2022