Заповед № РД 04-107-28/30.09.2021 г, Относно: Заповед за изменение на Заповед № РД 04-107-28/30.09.2021 г. на Обл. Д"Земеделие" - Силистра.

18/3/2022