Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот , находящ се в землището на град Тутракан, с идентификатор №73496.504.427

19/7/2019