Процедура по преценяване необходимоста от ОВОС, оценка съвместимоста с предмет и целите на опазване на защитените зони за инвстиционно предложение за: "Спортен риболов и изграждане на дървени постройки", с възложител "ЕЛЛИ 99 " ЕООД

27/5/2019
 

Прикачени файлове