Административни услуги (МДТ)

2/6/2020
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”
 
Административни услуги, предоставени от Дирекция „Местни данъци и такси”
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА
ТАКСА/ ЛВ.
1.Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство по чл.264, ал.1 от ДОПК:
обикновена (до 5 дни)         
бърза (до 3дни)                          
експресна (до 1 ден)      
 
 
 
5,00 лв.
10,00 лв.
15,00 лв.
2. Издаване на удостоверения по декларирани данни и наличие или липса на задължения към Община Тутракан:
обикновена (до 5 дни)                                              
бърза (до 3 дни)  
експресна (до 1 ден)  
 
 
2,00 лв.
4,00 лв.
6,00 лв.
3.Издаване на служебни бележки за автомобили по чл.58, ал.1, т.4 от ЗМДТ: