Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР по проект "Трансмариска - древното начало на Тутракан"

1/9/2014
Решение, обявление и документация по открита процедура с предмет: "Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР по проект "Трансмариска - древното начало на Тутракан"