Заповед № 304 / 21.02.2012г.

21/2/2012
 
 
 
ОБЩИНА    ТУТРАКАН
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска” №31, тел.0866/60621, факс:0866/60636
E-mail: tutrakan@b-trust.org
 
        
 
 
 
ЗАПОВЕД
 
№  304/21.02.2012г.
 
 
 На основание чл.44, ал.1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
 
 
ЗАБРАНЯВАМ
 
 
Движението на моторни превозни средства от 08.00 до 17.00 часа по ул. „Трансмариска” в гр. Тутракан, в частта от площад „Суворов” до пресечката с ул. „Крайбрежна”.
Движението да се извършва по ул. „Крайбрежна”.
Забраната не важи за живущите и институциите в района на забраната, както и за обществения транспорт, извършващ превоз по утвърден маршрут.
Контролът по изпълнение на Заповедта възлагам на Началника на РУ „Полиция” на МВР – Тутракан.
Настоящата Заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица.
 
 
 
 
                                                                         
                                                             ДС/ГТ                           Кмет на Община Тутракан
 
                                                                                                /д-р Д. Стефанов/