Образование

13/12/2010

УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН

 
Населено място
Учебно заведение
Адрес
Контакти:
гр.Тутракан
пл."П.Славейков" 15
086660581, директор:0894419622
e-mail:
SOU_jovkov@abv.bg
 
 с профилирани паралелки:
 
086660157 
 
* Природоматематически - 5. 
 
 
 
* Хуманитарен - 4 г.
 
 
 
* Технологичен - 4 год.
 
 
гр.Тутракан
СОУ”Христо Ботев”
ул."Гео Милев" 2
0866 62028, директор:0894419623
e-mail:
hrbotev_tutrakan@abv.bg
 
 с професионални паралелки:
 
086660172 
 
* професия:”Програмист” – 4г.
 
 
 
* професия:”Сътрудник в малък и среден бизнес” – 4г.
 
 
 
* професия:”Офис-секретар” – 4г.
 
 
с.Нова Черна
ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"
ул."Св.Св.Кирил и Методий"87
085342270,
директор:0894419624
e-mail:
ou_novacherna@abv.bg
с.Цар Самуил
ОУ " Стефан Караджа"
ул."Филип Тотю" 24
08635 414
директор:0894419625
e-mail:
ou_stkaradja@abv.bg
гр.Тутракан
ОДЗ"Полет"
ул."Ст.Караджа" 1
0866 60258
директор:0893411065
e-mail:
polet_tutrakan@abv.bg
с.Цар Самуил
група-филиал "Мак"
ул."Р.Княгиня" 6
08635 2432 
гр.Тутракан
ЦДГ"Патиланчо"
ул."Гео Милев" 17
0866 64970 
директор:0899993633
e-mail:
patilancho1953@abv.bg
с.Шуменци
 "Осми март" група-филиал
ул."Г.Димитров" 3
08698 2323
с.Белица
"Звездица"група-филиал
ул."Десети май" 12
08667 2343 
с.Търновци
„Слънчо”група-филиал
ул.”Първа”№21
08699 280
гр.Тутракан
ЦДГ"Славянка"
ул.Алеко Константинов" 5
0866 63201
директор:0893411064
e-mail:
cdgslavianka@abv.bg
с.Нова Черна
„Щастливо детство” група-филиал
ул."Вежен" 4
 
0893411074