Регистър на проектите

28/1/2011
търсене
Местоположение
Наименование
Основна
Стойност-Обща
Стойност-соб.принос
Партньори
Донорска
Период
ТутраканВъзстановяване на подпорни стени на ул.Д.Благоев ТутраканВъзстановяване на подпорни стени103230лв.няманямаПКЗНЗАК2005г.
ТутраканДоставка на снегозадържащи платнадоставка снегозадържащи платна60000лв.няманямаПКЗНЗАК2005г.
ТутраканРемонт на кейова стенаСтроително-възстановителни работи106 000лв.няманямаПКЗНЗАК2006г.
ТутраканПроект по програма “ОСПОЗ”Втора процедура по НП “СПОЗ”- строително-ремонтни работи по селата50012 лв.88 110 лвнямаМТСП2004г.
ТутраканПроект по програма “ОСПОЗ”Процедура 2005 г.661852 лв.148944 лв.нямаМТСП2005г.
ТутраканПроект по програма “Социален асистент”Процедура 2005г.46908 лв. 540 лв.нямаМТСП2005г.
ТутраканПроект по програма “ОСПОЗ”Процедура 2006 г.885 884 лв.680 652 лв.нямаМТСП2006г.
ТутраканПроект по програма “Социален асистент”Процедура 2006г.41 744 лв. 1 000 лв.нямаМТСП2006г.
ТутраканПроект по програма “ОСПОЗ”Процедура 2007 г.349 555,80 лв.211 676,60 лв.нямаМТСП2007г.
ТутраканПроект по програма “Социален асистент”Процедура 2007г.44 140,22лв.8 884,22лв.нямаМТСП2007г.
ТутраканПроект по програма “ОСПОЗ”Процедура 2008 г.388691,76лв.240731,98лв.нямаМТСП2008г.
ТутраканПроект по програма “ОСПОЗ”Процедура 2009г. 373 532,39лв.266140,77лв.нямаМТСП2009г.
ТутраканПроект по програма “ОСПОЗ”Процедура 2010г.58 254,15лв.36 100,35лв.нямаМТСП2010г.
ТутраканОрганизиране на дейността „Домашен помощник” в населените места на Община ТутраканОрганизиране на дейността „Домашен помощник” в населените места на Община Тутракан - І-ва фаза71021 лв.7677лв.нямаОПРЧР2008г.
ТутраканДостоен живот в семейна среда, чрез предоставяне на услугата „Домашен помощник” в населените места на Община ТутраканОрганизиране на дейността „Домашен помощник” в населените места на Община Тутракан - ІІІ-та фаза192395,74няманямаОПРЧР2010-2011г.
ВарненциДовършителни работи по покрива на храм “Въздвижение на Честния Кръст Господен”Ремонт на църква в с. Варненци14 527 лв1500лв.нямаДемонстративни проекти, финансирани по ПМС№185/28.07.04г.2004г.
ПреславциВъзстановяване на водопойна чешма в с.ПреславциВъзстановяване на чешма9 979 лв1000лв.нямаДемонстративни проекти, финансирани по ПМС№185/28.07.04г.2004г.
Тутракан” Училището – наш втори дом”ремонт на фасадата на източното крило на СОУ ”Христо Ботев” град Тутракан14 990 лв1500лв.нямаДемонстративни проекти, финансирани по ПМС№1852004г.
Старо селоЕнергоспестяващо осветление в селата Белица и Старо селоПодмяна на уличното осветление с енергоспестяващо6 000 лв600лв.нямаДемонстративни проекти, финансирани по ПМС№1852004г.
ТутраканМонтаж на спирка на пл.”Христо Ботев” – ТутраканМонтаж на спирка9 900 лв1000лв.нямаДемонстративни проекти, финансирани по ПМС№1852004г.