Новини

02.08.2022 - Официална церемония по започване на строителството „Мемориален комплекс Тутраканска епопея 1916” Прочети повече...
21.06.2022 - Огненият Дунав 2022 - програма Прочети повече...
20.05.2022 - П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“ Прочети повече...
28.04.2022 - Започнаха обученията за доброволци в село Белица Прочети повече...

Обяви

  • 22.07.2022 - П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕТО НА ОБЩИНА ТУТРАКАН ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НЕДОСТИГА ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА, ЯВЯВАЩ СЕ ФАКТИЧЕСКА ПРЕЧКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНАТА И ЗА НАТРУПВАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА, ЗА РАЗПЛАЩАНЕ НА АНГАЖИМЕНТИ КЪМ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН ПО ПРОЕКТИ И БЪДЕЩИ РАЗХОДИ ПО ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ Прочети повече...
  • 18.07.2022 - Община Тутракан oбявява конкурс за длъжността „Управител” на „Многопрофилна болница за активно лечение Тутракан” ЕООД Прочети повече...
  • 14.07.2022 - ЗАПОВЕДИ №РД-04-628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,641/14.07.2022г., Относно: заповеди за спечелил търга.. Прочети повече...

Съобщения

  • 11.07.2022 - Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите за изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез три броя шахтови кладенци тип "Раней" в землището на град Тутракан и село Старо село.  Прочети повече...
  • 20.06.2022 - РЕШЕНИЕ № РУ - 27 - ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Прочети повече...
  • 23.05.2022 - Съобщение на Проект за санитарно –охранителните зони около три броя шахтови кладенци тип „Раней” (Раней-1, Раней-2 и Раней-3) от ВС „Тутракан”, за водоснабдяване на гр.Тутракан и селата Старо село, Шуменци, Варненци, Нова Черна, Белица, Цар Самуил, Антимово и Търновци, община Тутракан, област Силистра Прочети повече...
д-р Димитър Венков Стефанов - кмет на
Община Тутракан, област Силистра
Телефон: 0866/6-06-01 вътр. 102
  • Този сайт е разработен по проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд