Новини

16.08.2018 - П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“ Прочети повече...
25.07.2018 - СДРУЖЕНИЕ МИГ „ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ” СКЛЮЧИ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР Прочети повече...
20.07.2018 - Приемат заявления за подпомагане по схемата за минимална помощ de minimis земеделски стопани, отглеждащи овце-майки и/или кози-майки Прочети повече...
16.07.2018 - Огненият Дунав Прочети повече...

Обяви

Съобщения

д-р Димитър Венков Стефанов - кмет на
Община Тутракан, област Силистра
Телефон: 0866/6-06-01 вътр. 102
  • Този сайт е разработен по проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд