Новини

31.05.2018 - Съобщение за удължаване на срок по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Прочети повече...
22.05.2018 - Проведена официална церемония "Първа копка" Прочети повече...
12.04.2018 - ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2014-2020 Г. Прочети повече...
10.04.2018 -  Инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан Прочети повече...

Обяви

Съобщения

д-р Димитър Венков Стефанов - кмет на
Община Тутракан, област Силистра
Телефон: 0866/6-06-01 вътр. 102
  • Този сайт е разработен по проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд