Новини

28.07.2023 - Покана за свикване на Общо събрание на СНЦ „МИГ Тутракан Сливо поле“ – 30.08.2023 г. Прочети повече...
29.05.2023 - Проект „Обновяване на образователни игрища – СУ "Христо Ботев", Тутракан“ Прочети повече...
17.05.2023 - Рехабилитация на улица „Гео Милев“ гр. Тутракан с участък от вход „Открит градски пазар“ до кръстовище с ул. „Искър“ и от кръстовище с ул. „Искър“ до кръстовище с ул. „Сава Огнянов“  (ул. Силистра) Прочети повече...
09.05.2023 - Официална церемония „Първа копка” във връзка със старта на проект „Енергийна ефективност в сградата на Областна дирекция по безопасност на храните и многофамилни жилищни сгради в гр. Тутракан“ Прочети повече...

Обяви

Съобщения

  • 15.09.2023 - Успешно приключи изпълнението на проект „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“ Прочети повече...
  • 14.09.2023 - Кампания „Да изчистим България заедно” Прочети повече...
  • 14.09.2023 - Живей чисто! Рецилкирай! - част 6 Прочети повече...
д-р Димитър Венков Стефанов - кмет на
Община Тутракан, област Силистра
Телефон: 0866/6-06-01 вътр. 102
  • Този сайт е разработен по проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд