Новини

09.04.2019 - Покана за две двудневни обучения на местни лидери относно подготовка на проекти Прочети повече...
22.03.2019 - П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ "МИГ ТУТРАКАН- СЛИВО ПОЛЕ" Прочети повече...
18.03.2019 - Покана за провеждане на конференция по СВОМР Прочети повече...
25.01.2019 - Покана за свикване на Общо събрание на СНЦ „МИГ ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“ на 26.02.2019 Прочети повече...

Обяви

Съобщения

  • 15.04.2019 - СЪОБЩЕНИЕ Прочети повече...
  • 15.04.2019 - СЪОБЩЕНИЕ Прочети повече...
  • 26.03.2019 - СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове Прочети повече...
д-р Димитър Венков Стефанов - кмет на
Община Тутракан, област Силистра
Телефон: 0866/6-06-01 вътр. 102
  • Този сайт е разработен по проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд