ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИТЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ ПРОЕКТИ : ПУП - ПРЗ, ПР, ПЗ, ПП- 2017 год. ( във връзкас чл.5, ал.5 от ЗУТ)

9/10/2017