ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИТЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ ПРОЕКТИ : ПУП - ПРЗ, ПР, ПЗ, ПП- 2018 год.

13/3/2018