Кметове и кметски наместничества

10/12/2010

 

 Кмет на с. Белица : Костадин Илиев Манев
Телефон: 08667/23 33
 Кмет на с. Нова Черна : Нехат Ебазер Юсмен
Телефон: 08634/2238
 Кмет на с. Преславци : Ибрям Алиев Тазимов
Телефон: 08667/22-92
 Кмет на с. Старо село : Пламен Маринов Петров
Телефон: 08633/22-54
 Кмет на с. Търновци:  Вежди Хасан Даил
Телефон: 08699/234
 Кмет на с. Цар Самуил : Мехмед Юмер Юмер
Телефон: 08635/22-29
 Кмет на с. Шуменци:  Калинка Георгиева Михайлова
Телефон: 08698/210
Кмет на с. Бреница: Гюнюл Ахмед Даил
Телефон: 08667/23-89
Кмет на с. Варненци - Снежана Маринова Михайлова
Телефон: 08667/22-47
Кметски наместник на с. Пожарево - Георги Йорданов Софрониев
Телефон : 08699/42-60
Кметски наместник на с. Сяново - Виолета Димитрова Донева
Телефон: 08634/22-36
Кметски наместник на с. Царев дол : Валя Борисова Грънчарова
Телефон: 08699/385
Кметски наместник на с. Антимово
Кметски наместник на с. Дунавец