Протоколи от заседания

11/12/2010
търсене

 • Заседание № 59 от 16. 12. 2010 г. на Общински съвет град Тутракан, решения № 726 - 751
 • Заседание № 58 от 25. 11. 2010 г. на Общински съвет град Тутракан, решения № 706 - 725
 • Заседание № 57 от 19. 10. 2010 г. на Общински съвет град Тутракан, решения № 689 - 705
 • Заседание № 56 от 30. 09. 2010 г. на Общински съвет град Тутракан, решения № 685 - 688
 • Заседание № 55 от 21. 09. 2010 г. на Общински съвет град Тутракан, решения № 680 - 684
 • Заседание № 54 от 26. 08. 2010 г. на Общински съвет град Тутракан, решения № 665 - 679
 • Заседание № 53 от 19. 08. 2010 г. на Общински съвет град Тутракан, решения № 659 - 664
 • Заседание № 52 от 29. 07. 2010 г. на Общински съвет град Тутракан, решения № 634 - 658
 • Заседание № 51 от 24. 06. 2010 г. на Общински съвет град Тутракан, решения № 612 - 633
 • Заседание № 50 от 11. 06. 2010 г. на Общински съвет град Тутракан, решения № 610 - 611
 • Заседание № 49 от 03. 06. 2010 г. на Общински съвет град Тутракан, решения № 600 - 609
 • Заседание № 48 от 27. 05. 2010 г. на Общински съвет град Тутракан, решения № 583 - 599
 • Заседание № 47 от 11. 05. 2010 г. на Общински съвет град Тутракан, решения № 581 - 582
 • Заседание № 46 от 29. 04. 2010 г. на Общински съвет град Тутракан, решения № 564 - 580
 • Заседание № 45 от 25. 03. 2010 г. на Общински съвет град Тутракан, решения № 547 - 563
 • Заседание № 44 от 25. 02. 2010 г. на Общински съвет град Тутракан, решения № 531 - 546
 • Заседание № 42 от 21. 01. 2010 г. на Общински съвет град Тутракан, решения № 506 - 507
 • Заседание № 43 от 21. 01. 2010 г. на Общински съвет град Тутракан, решения № 508 - 530
 • Заседание № 41 от 17. 12. 2009 г. на Общински съвет град Тутракан, решения № 481 - 505
 • Заседание № 40 от 26. 11. 2009 г. на Общински съвет град Тутракан, решения № 479 - 480