Съобщение на Проект за санитарно –охранителните зони около три броя шахтови кладенци тип „Раней” (Раней-1, Раней-2 и Раней-3) от ВС „Тутракан”, за водоснабдяване на гр.Тутракан и селата Старо село, Шуменци, Варненци, Нова Черна, Белица, Цар Самуил, Антимово и Търновци, община Тутракан, област Силистра

23/5/2022