СЪОБЩЕНИЕ - Община Тутракан ще раздаде безвъзмездно 500 бр. компостери за домашно компостиране. Желаещите да кандидатстват граждани трябва да са жители на община Тутракан и собственици на имот в община Тутракан, върху който ще разположат контейнера, и той да не е в режим на етажна собственост.

13/1/2022
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
 
Община Тутракан ще раздаде безвъзмездно 500 бр. компостери за домашно компостиране. Желаещите  да кандидатстват граждани трябва да са жители на община Тутракан и собственици на имот в община Тутракан, върху който ще разположат контейнера, и той да не е в режим на етажна собственост. В един имот може да се разположи не повече от един компостер.
Желаещите да получат безплатен компостер трябва да подадат заявление по образец с приложено към него копие на нотариален акт, удостоверяващ собствеността на имота от заявителя.
Заявлението може да бъде получено в деловодството на Община Тутракан (ул. „Трансмариска“ № 31) или да се изтегли от от сайта на Община Тутракан.
Документите се подават лично в деловодството на Община Тутракан на ул. „Трансмариска“ №31, e-mal: tutrakan@b-trust.org
 
*Постъпили заявления без приложено копие на нотариален акт няма да бъдат разглеждани.