Заповед №РД-04-1298/23.12.2021г. "Забранявам засяването и отглеждането на всички видове растения, опрашители на слънчоглед в дворни градини, тревни площи, крайпътни канавки и маломерни парцели на територията на с. Антимово, с. Шуменци, с. Варненци и с. Преславци, на не по-малко от 1500м. разстояние от изброените по долу имоти за стопанската 2021г.-2022г."

23/12/2021
Заповед №РД-04-1298/23.12.2021г.  "Забранявам засяването и отглеждането на всички видове растения, опрашители на слънчоглед в дворни градини, тревни площи, крайпътни канавки и маломерни парцели на територията на с. Антимово, с. Шуменци, с. Варненци и с. Преславци, на не по-малко от 1500м. разстояние от изброените по долу имоти за стопанската 2021г.-2022г."