Заповед за отмяна провеждането на публичен търг за имот №035080 в село Старо село

11/6/2019