Заплащането на такса „Битови отпадъци” за ЮЛ

17/10/2017
Всички юридически лица, на територията на Община Тутракан, желаещи да използват контейнери за смесени битови отпадъци  през 2018г. следва да подадат Декларация в дирекция „Местни данъци и такси” при Община Тутракан в срок до 30.11.2017г.......Виж прикачените документи