Съобшение ВиК

13/11/2023
ВИК уведомява жителите на гр. Тутракан,
че на 14 ноември 2023г.
поради профилактика на съоръженията
няма да има водоснабдяване през целия ден.