Отстраняване на непълноти и грешки

7/5/2014
Община Тутракан информира, че на 17.05.2014г. изтича срокът за подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък.