Р Е Ш Е Н И Е № 4-НР/04.12.2012г.

7/12/2012
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СИЛИСТРА
 
Р Е Ш Е Н И Е
4-НР
Силистра, 04 декември 2012 г.
 
Относно:броя на членовете в секционните избирателни комисии по общини
на територията на област Силистра
 
Броят на избирателните секции на територията на общините в област Силистра е определен съгласно § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка чл. 71, ал. 2 от Изборния кодекс, както следва: със Заповед № 2011 от 30.11.2012 г. на Кмета на община Силистра – 92 броя секции, със Заповед № РД – 351 от 29.11.2012г. на Кмета на община Алфатар – 9 броя секции, със Заповед № 4229 от 29.11.2012г. на Кмета на община Главиница – 25 броя секции, със Заповед № 894 от 22.11.2012г. на Кмета на община Дулово – 42 броя секции, със Заповед № РД 09 – 358 от 23.11.2012г. на Кмета на община Кайнарджа – 13 броя секции, със Заповед № 314 от 28.11.2012г. на Кмета на община Ситово – 12 броя секции и Заповед №  2859 от 29.11.2012г.на Кмета на община Тутракан – 27 броя секции.
На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 29, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Решение  № 15-НР от 21.11.2012 на Централна избирателна комисия и писмо с вх. № 013 от 04.12.2012г. на ГД „ГРАО”, Районна избирателна комисия - Силистра
 
Р Е Ш И:
 
1. ОПРЕДЕЛЯброя на членовете в секционните избирателни комисии, включително председател и секретар на територията на община Силистра, съобразно броя на избирателите в съответната секция както следва:
 
СЕКЦИЯ
МЯСТО ЗА ГЛАСУВАНЕ
 
БРОЙ ЧЛЕНОВЕ НА СИК
101.
МЛАДЕЖКИ ДОМ
ул.”Симеон Велики” № 133
7
102.
МЛАДЕЖКИ ДОМ
ул.”Симеон Велики” № 133
7
103.
ПРОФСЪЮЗЕН ДОМ
ул.”Христо Смирненски” № 2
7
104.
БИВША СГРАДА НА ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, бул. „Македония” №168
7
105.
БИВША СГРАДА НА ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, бул. „Македония” №168
7
106.
 
ДЕТСКА ГРАДИНА “РАДОСТ”
ул.”Ген.Гурко” № 8
7
107.
ДЕТСКА ГРАДИНА “РАДОСТ”
ул.”Ген.Гурко” № 8
7
108.
СОУ”Н.Й.ВАПЦАРОВ”
ул.”Дръстър” № 38
7
109.
СОУ”Н.Й.ВАПЦАРОВ”
ул.”Дръстър” № 38
7
110.
КЛУБ по ул.”Серес”№ 9
7
111.
СОЦИАЛЕН КОМПЛЕКС
ул.”Серес” № 4
7
112.
 
УЧЕНИЧЕСКА  СПОРТНА ШКОЛА
ул.”Богдан войвода”№ 5
7
113.
СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ
ул. ”Богдан войвода”№ 14             
7
114.
ОДЗ “НАРЦИС”
ул. ”Богдан войвода”№ 7
7
115.
ДЕТСКА ГРАДИНА ”ЯН БИБИЯН”
ул.”Пирин” № 11
7
116.
ЧИТАЛИЩЕ”КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
ул.”Бесарабия” № 26
7
117.
ОУ”ИВАН ВАЗОВ”
ул.”Добрич” № 76
7
118.
КЛУБ по ул.”Светлина”
7
119.
БИВШ МАГАЗИН „АВАНГАРД”о ул.”Божур” № 6
7
120
МАГАЗИН ”ВЕКО”
 ул.”Одеса” № 28
7
121.
МАГАЗИН ”ИЗОБИЛИЕ – 2”
 ул.”Одеса”
7
122.
БАР НА ВиК /СЕПАРЕ/
Ул.”Баба Тонка”19
Бивша /КЛУБ НА 24-ти КВАРТАЛ/
Над ВиК
7
123.
ЦДГ ”ИГЛИКА-2”
/на гърба на маг.Хмелницки/
ул.”Ангел Кънчев № 65
7
124.
 
ЦДГ”ИГЛИКА-2”
/на гърба на маг.Хмелницки/
ул.”Ангел Кънчев № 65
7
125.
БИВША ДЕТСКА ЯСЛА № 10
ул.”Димитър Енчев” № 10
7
126.
БИВША ДЕТСКА ЯСЛА № 10
ул.”Димитър Енчев” № 10
7
127.
 
ЕГ “П.К.ЯВОРОВ”
ул.”Бойка в-да”№ 20
7
128.
 
ЕГ “П.К.ЯВОРОВ”
ул.”Бойка в-да”№ 20
7
129.
КЛУБ “РИМСКА ГРОБНИЦА”
по ул.”Ангел Кънчев”
7
130.
ОУ “ИВАН ВАЗОВ”
ул.”Добрич”№ 76
7
131.
ЦУТНТ                             
ул.”ДОБРИЧ”  68А
7
132.
ПГМТ “ВЛ.КОМАРОВ”/бивш ТМТ/
ул.”Петър Бояджиев”№ 29
7
133.
ЦДГ “ДОБРУДЖА”
ул.”Д-р Анастас Янков”№ 39
7
134.
ДЕТСКА ЯСЛА № 6
ул.”Д-р Анастас Янков”№ 41
7
135.
СОУ “ЮРИЙ ГАГАРИН”
ул.”Черно море”№ 10
7
136.
СОУ “ЮРИЙ ГАГАРИН”
ул.”Черно море”№ 10
7
137.
ПРИЕМНАТА НА МВР
ул.”Филип Тотю” № 226
7
138.
СОУ ”Ю.ГАГАРИН”
ул.”Черно море” № 10
7
139.
РУ – филиал Силистра
ул.”Албена” № 2
7
140.
СОУ”Ю.ГАГАРИН”
ул.”Черно море” № 10
7
141.
СОУ “ЮРИЙ ГАГАРИН”
ул.”Черно море”№ 10
7
142.
 
ПМГ ”Кл.Охридски”
ул.”Москва” № 21
7
143.
ПМГ ”Кл.Охридски”
ул.”Москва” № 21
7
144.
КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА / бивш бл.на ОНС/
ул.”Цар Шишман”№ 20
7
145.
ДОМ НА УЧИТЕЛЯ
ул.”Д-р Петър Вичев”№ 23
7
146.
КЛУБ НА КТ ”ПОДКРЕПА
ул.”Д-р Петър Вичев” № 9
7
147.
ТЕХНИКУМ ПО СТРОИТЕЛСТВО
бул.”Македония”№ 140
7
148.
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ
бул.”Македония”№ 169
7
149.
ТЕХНИКУМ ПО СТРОИТЕЛСТВО
бул.”Македония” № 140
7
150.
КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА №2
ул.”Добрич” № 72
7
151
ХЕИ
ул.”Петър Мутафчиев”№ 82
7
152.
ОУ “КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
ул.”Плевен”№ 1
7
153.
ОУ “КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
ул.”Плевен”№ 1
7
154.
 
СГРАДАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ул.”Симеон Велики” № 16
7
155.
КЛУБ НА ИНВАЛИДА /ПОД БЛ.10/
ул.”Симеон Велики” № 10
7
156.
ОБЕДИНЕНА РАЙОННА БОЛНИЦА
ул. „Петър Мутафчиев”№ 80
5
157.
ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА
ул.”Албена”№ 5
5
 
 
с.АЙДЕМИР
 
158.
КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА В КВ.”ДЕЛЕНКИ”
Ул.”Майски ден”№ 1
7
159.
ЦДГ № 2 – ДЕЛЕНКИ
вход Север ул.”Сокол” № 6
7
160.
ЦДГ № 2 – ДЕЛЕНКИ
вход Север фитнес ул.”Сокол” № 8
7
161.
   ЦДГ № 2 – ДЕЛЕНКИ
вход Южен –2/нова/ ул.”Сокол” № 6
7
162
    ЦДГ № 2 – ДЕЛЕНКИ
вход Южен –2/стара/ ул.”Сокол” № 6
7
163.
ЦДГ № 2-ДЕЛЕНКИ
ВХОД СЕВЕР-ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН
Ул.”Сокол” № 6
7
164.
ЦДГ № 1-СЕВЕР
Ул ”Преслав “№ 16
7
165.
 
ЦДГ № 1- ЮГ
Ул  ”Преслав “№ 16
7
166.
УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ”
Ул.”София”№ 147
7
167.
КЛУБ В ТАТАРИЦА
Ул.”Бендер” № 1
5
168.
ДЛФУ
ж.к.”Север” №9 вх.А, ет.1
5
169.
с.БАБУК – КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
ул.”Дочо Михайлов” №43
5
170.
с.БОГОРОВО – ЧИТАЛИЩЕТО
ул.”Първа” №21
5
171.
с.БРАДВАРИ – ОУ”КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
ул.”Н.П.Караджата” №23 А
5
172.
с.БРАДВАРИ – ОУ”КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
ул.”Н.П.Караджата” №23 А
7
173.
с.БЪЛГАРКА – ЧИТАЛИЩЕТО
Ул.”Първа” № 44
5
174.
ВЕТРЕН – КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
ул.”Здравец” 2
5
175.
с.ГЛАВАН –ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ
ул.”Пета” № 1
5
176
с.ЙОРДАНОВО – ЧИТАЛИЩЕТО
ул.”Първа” №6 
7
 
с.КАЛИПЕТРОВО
 
177.

КЛУБ НА ИНВАЛИДА № 2 /ЦДГ/

по ул.”Ново Петрово” № 65

7

178.

У-ще “Св.Св. Кирил и Методий”

Ул.”Нов живот” № 48

7

179.
ЧИТАЛИЩЕ “ПРОБУДА”
Ул.”Рашко Блъсков” № 86
7
180.
КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА № 1 /центъра/
ул.”Рашко Блъсков № 74
7
181.
РЕСТОРАНТ”ВОЛГА”
По ул.”Ново Петрово” № 28
7
182.
СТАДИОН “РАКОВСКИ”
По ул.”Нов живот”№ 46
7
183.
с.КАЗИМИР – ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ
ул.”Първа” № 68
5
184.
с. ЦЕНОВИЧ – ЧИТАЛИЩЕТО
ул.”Първа” № 19
5
185.
с.ПОЛК.ЛАМБРИНОВО – ЧИТАЛИЩЕТО
Ул.”Първа” № 26
5
186.
с.ПРОФ.ИШИРКОВО – ЧИТАЛИЩЕТО
ул.”Георги Димитров”№ 4
7
187.
с.ПРОФ.ИШИРКОВО - СТОЛА НА
КООПЕРАЦИЯТА
ул.”Георги Димитров” № 45
7
188.
с.ПОП КРАЛЕВО - ЧИТАЛИЩЕТО
ул.”Първа” № 19
5
189.
с.СМИЛЕЦ - ЧИТАЛИЩЕТО
ул.”Трета № 69
5
190.
с.СРАЦИМИР – БИВШЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА
ул.”Първа” № 1
5
191.
с.СРЕБЪРНА – ЧИТАЛИЩЕТО
ул.”Дунав” № 30
7
192.
с.СЪРПОВО – ЧИТАЛИЩЕТО
Ул.”Първа” № 30
5
2. ОПРЕДЕЛЯброя на членовете в секционните избирателни комисии, включително председател и секретар на територията на община Алфатар, съобразно броя на избирателите в съответната секция както следва:
 
201
гр. Алфатар, ул. "Христо Ботев" №2
ОУ "Христо Ботев"
7
202
гр. Алфатар, ул. "Йордан Петров" 15
НЧ "Й.Йовков"
7
203
гр. Алфатар, кв. Попово
ул. "Ал.Стамболийски" №25,
НЧ "Ведрина"
5
204
Село Алеково, ул. "Алеко Константинов" №47, Ритуална зала на км. Алеково
5
205
с. Бистра, ул. Първа №6
Кметство
5
206
с. Васил Левски, ул. Втора №1
Клуб на инвалида и пенсионера
5
207
с. Кутловица, ул. Първа №1
НЧ "Развитие"
5
208
с. Цар Асен, ул. Трета №1Б
Пенсионерски клуб
5
209
село Чуковец, ул. Първа №3А
Кметството
5
 
3. ОПРЕДЕЛЯброя на членовете в секционните избирателни комисии, включително председател и секретар на територията на община Главиница, съобразно броя на избирателите в съответната секция както следва:
 
301
с.Главиница, ул."Оборище"№57,
Училище
7
302
с.Главиница,ул."Оборище"№57,
Училище
7
303
с.Бащино,ул."Втора"№9,
Кметство
5
304
с.Богданци,ул."Пирин"№8,
Читалище
7
305
с.Вълкан,ул."Първа"№22,
Кметство
5
306
с.Дичево,ул."Осемнадесета"№2,
Кметство
7
307
с.Д.Ряхово,ул."Първа"№70,
Читалище
5
308
с.Зарица,ул."Първа"№9,
Кметство
5
309
с.Зафирово,ул."Ген.Атила Зафиров"№78, сграда наРПК
5
310
с.Зафирово,ул."Васил Бъчваров"№9,
Училище
5
311
с.Зебил,ул."Втора"№12,
Кметство
7
312
с.Звенемир,ул."Осма"№9,
Кметство
5
313
с.Калугерене,ул."Първа"№27,
Общ. сграда"Чакалня
7
314
с.Коларово,ул."Шипка"№1,
Кметство
5
315
с.Косара,ул."Втора"№2,
Кметство
5
316
с.Листец, ул."Първа"№17,
Кметство
7
317
с.М.Преславец, ул."Преслав"№2,
Читалище
5
318
с.Ножарево, ул."Първа"№24,
Читалище
7
319
с.Осен, ул."Първа"№29,
Общ.сграда
5
320
с.Падина, ул."Пета"№5,
Кметство
5
321
с.Подлез, ул."Първа"№21,
Читалище
5
322
с.Сокол, ул."Димитър Благоев"№30,
Кметство
5
323
с.Ст.Караджа,ул."Централна"№33,
Читалище
7
324
с.Суходол,ул."Първа"№28,
Училище
7
325
с.Черногор,ул."Първа"№15,
Пощенска станция
5
 
4. ОПРЕДЕЛЯброя на членовете в секционните избирателни комисии, включително председател и секретар на територията на община Дулово, съобразно броя на избирателите в съответната секция както следва:
 
401
гр. Дулово,
ул. "Ал.Стамболийски"20, ЦДГ №1
7
402
гр. Дулово, ул. "В.Левски" №17
ОУ "Христо Смирненски"
5
403
гр. Дулово, ул. "Ив.Вазов" №1
Бюро по труда
7
404
гр. Дулово, ул. "В.Левски" №19
Читалище
7
405
гр. Дулово, ул. "Кирил и Методий" 3
СОУ "В. Левски"
7
406
гр. Дулово, ул. "Арда" №10
ЦДГ №5
7
407
гр. Дулово, ул. "В.Левски" №20
Дирекция "Социално подпомагане"
7
408
гр. Дулово, ул. "Шум. шосе" 120А, Пенсионерски клуб
7
409
с. Черник, ул. "6-ти май" №49
ЦДГ
7
410
с. Черник, ул. "Еделвайс" 2
Читалище
7
411
с. Черник, ул. "Люлин" 52А
"Айсберг"
7
412
гр. Дулово, ул. "Розова долина"37
МБАЛ ЕООД
5
413
с. Водно, ул. "Първа" №36
Читалище
7
414
с. Черковна, ул. "Осма" №3
Читалище
7
415
с. Грънчарово, ул. "Първа" №53
Читалище
5
416
с. Прохлада, ул. "Първа" №40
Пенсионерски клуб
5
417
с. Златоклас, ул. "Първа" №29
кметство
7
418
с. Колобър, ул. "Първа" №45
Читалище - заседателна зала
7
419
с. Межден, ул. "Ст. Караджа" №1
Читалище
7
420
с. Върбино, ул. "Първа" №2
Читалище
5
421
с. П. Таслаково, ул. "Първа" №30
Читалище
7
422
с. Козяк, ул. "Първа" №35
кметство
5
423
с. Поройно, ул. "Втора" №31
Ритуална зала
7
424
с. Раздел, ул. "Първа" №9
кметство
7
425
с. Секулово, ул. "Централна" №29
Читалище
7
426
с. Скала, ул. "Трета" №8
Читалище
5
427
с. Чернолик, ул. "Кирил и
Методий" №3, ОУ "Д-р П.Берон"
7
428
с. Чернолик, ул. "Победа" №16А
Пенсионерски клуб
7
429
с. Правда, ул. "Централна" №24
ОУ "Св.св. Кирил и Методий"
7
430
с. Правда, ул. "Централна" №23
Пенсионерски клуб
7
431
с. Яребица, ул. "Първа" №37
Пенсионерски клуб
7
432
с. Яребица, ул. "Първа" №35
Ритуална зала
7
433
с. Руйно, ул. "Първа" №5
Пенсионерски клуб
7
434
с. Долец, ул. "Първа" №47
Пенсионерски клуб
5
435
с. Боил, ул. "Първа" №37
ОУ "Й.Йовков"
7
436
с. Орешене, ул. "Първа" №51
кметство
5
437
с. Паисиево, ул. "Независимост" №88А, Пенсионерски клуб
7
438
с. Окорш, ул. "Н.Петков" №32
Читалище
7
439
с. Окорш, ул. "Н.Петков" №49
ЦДГ
7
440
с. Вокил, ул. "Витоша" №63
ОУ "Алеко Константинов"
7
441
с. Вокил, ул. "Витоша" №65
ЦДГ
7
442
с. Овен, ул. "Първа" №33
ОУ "Христо Ботев"
7
5. ОПРЕДЕЛЯброя на членовете в секционните избирателни комисии, включително председател и секретар на територията на община Кайнарджа, съобразно броя на избирателите в съответната секция както следва:
 
501
с.Войново, ул."Първа"№22,
кметство
5
502
с.Голеш,ул."Първа"№47,
Читалище
5
503
с.Голеш,ул."Първа"№28,
Читалище
5
504
с.Давидово,ул."Първа"№9,
Кметство
5
505
с.Добруджанка,ул."Първа"№28,
Кметство
5
506
с.Зарник, ул."Първа" №14,
Училище
5
507
с.Кайнарджа, ул."Ради Перчемлиев, №2, Училище
7
508
с.Краново, ул."Първа" №33,
Кметство
5
509
с.Полковник Чолаково,ул."Трета"№2,
Кметство
5
510
с.Посев, ул."Шеста"№2,
Кметство
5
511
с.Светослав, ул."Първа"№27,
Читалище
5
512
с.Средище, ул."Цанко Церковски"№1,
Училище
7
513
с.Средище, ул."Цанко Церковски"№1,
Училище
7
6. ОПРЕДЕЛЯброя на членовете в секционните избирателни комисии, включително председател и секретар на територията на община Ситово, съобразно броя на избирателите в съответната секция както следва:
 
601
с.Ситово, ул. Трети март №70
7
602
с.Босна, ул."Трета" №8
5
603
с.Гарван, ул."Първа" №14
5
604
с.Добротица, ул."Добруджа"№25
5
605
с.Ирник, ул."Трета" №3
5
606
с.Искра, ул."Образцова" №7
7
607
с.Искра, ул."Образцова" №24а
7
608
с.Любен, ул."Първа" №3
7
609
с.Нова Попина, ул."Първа" №16
5
610
с.Поляна, ул."Първа" №39
5
611
с.Попина, ул."Първи май"№76
7
612
с.Слатина, ул. "Втора" №2
5
7. ОПРЕДЕЛЯброя на членовете в секционните избирателни комисии, включително председател и секретар на територията на община Тутракан, съобразно броя на избирателите в съответната секция както следва:
 
701
гр.Тутракан,ул."Д.Благоев"№51,Общински център за извънкласни дейности
7
702
гр. Тутракан, ул. "Суворов" №2
НЧ "Н.Вапцаров"
7
703
гр. Тутракан, ул. "Трансмариска" №20
Приземен етаж на ОС-Тутракан
7
704
гр. Тутракан, ул. "Росица" №8
бл. "Росица", Пенсионерски клуб
7
705
гр. Тутракан, ул. "Силистра" №2
Библиотека, бл. "Истър"
7
706
гр. Тутракан, ул. "Силистра" №48А
Закусвалня
7
707
гр. Тутракан, ул. "Цибър" №1
Дом за стари хора
7
708
гр. Тутракан, ул. "Алеко Константинов" №5 цдг "Славянка"
7
709
гр. Тутракан, ул. "Гео Милев" №2
СОУ "Христо Ботев"
7
710
гр. Тутракан, ул. "Гео Милев" №2
СОУ "Христо Ботев"
7
711
с. Белица, ул. "10-ти май" №65
Читалище
7
712
с. Нова Черна, ул. "Черно море" №24
Читалище
7
713
с. Нова Черна, ул. "Кирил и Методий" №87 ОУ "Кирил и Методий"
7
714
с. Сяново, ул. "Шеста" №9
кметство
5
715
с. Преславци, ул. "Първа"
ОУ "Кирил и Методий"
7
716
с. Бреница, ул. "Трета" №18
кметство
5
717
с. Старо село, ул. "Съединение" №33
ОУ "Екзарх Антим І"
5
718
с. Старо село, ул. "Съединение" №33
ОУ "Екзарх Антим І"
7
719
с. Шуменци, ул. "Г.Димитров" №7
кметство
7
720
с. Варненци, ул. "Тутракан" №1
Ритуална зала
5
721
с. Пожарево, ул. "Втора" №29
читалище, с. Дунавец
5
722
с. Цар Самуил, ул. "Филип Тотю" №15 ОУ "Ст. Караджа"
7
723
с. Цар Самуил, ул. "Дочо Михайлов" №17 Читалище
7
724
с. Търновци, ул. "Първа" №19
Читалище
5
725
с. Антимово, ул. "Първа"
Кметство
5
726
с. Царев дол, ул. "Пета" №1
Читалище
5
727
МБАЛ-Тутракан
5
 
                Решението може да се обжалва пред Централна избирателна комисия в 3 /три/ – дневен срок от обявяването му.
 
                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                      /Мирослава Червенкова/
 
СЕКРЕТАР:
                                                      /Ванушка Георгиева/
 
 
 
Дата и час на поставяне:                          Дата и час на сваляне:
 
Членове на РИК – Силистра:                             Членове на РИК – Силистра:
1. ...........               2.    ................             1. ............              2.    ...................