Новини

14.05.2019 - Информационни срещи на СНЦ "МИГ Тутракан - Сливо поле" - с.Цар Самуил и с.Голямо Враново на 22.05, с.Нова Черна и с.Бръшлен на 23.05 Прочети повече...
08.05.2019 - Покана за двудневно обучение - 17 и 18 май в гр.Сливо поле, 19 и 20 май в гр.Тутракан Прочети повече...
09.04.2019 - Покана за две двудневни обучения на местни лидери относно подготовка на проекти Прочети повече...
22.03.2019 - П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ "МИГ ТУТРАКАН- СЛИВО ПОЛЕ" Прочети повече...

Обяви

  • 20.08.2019 - Резултати от проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя в землището на село Преславци, за срок от пет стопански години, открит със Заповед №РД-04-1133/19.07.2019г Прочети повече...
  • 20.08.2019 - Резултати от проведен публичен търг с явно наддаване за продажба на имот №73496.504.427 Прочети повече...
  • 20.08.2019 - Резултати от проведен публичен търг с явно наддаване за продажба на имот №73496.504.724 Прочети повече...

Съобщения

  • 21.08.2019 - СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН Прочети повече...
  • 12.08.2019 - Покана за консултации за състава на ОИК за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г. Прочети повече...
  • 19.07.2019 - ИНФОРМАЦИЯ ЛИЧНА ПОМОЩ Прочети повече...
д-р Димитър Венков Стефанов - кмет на
Община Тутракан, област Силистра
Телефон: 0866/6-06-01 вътр. 102
  • Този сайт е разработен по проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд