Новини

28.10.2020 - Община Тутракан реализира два проекта по Национална Кампания „Чиста околна среда -2020г.”, финансирана от ПУДООС към МОСВ Прочети повече...
24.09.2020 - Конференция на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” Прочети повече...
18.09.2020 - Насладете се на "Виртуална разходка" из Тутракан  Прочети повече...
08.09.2020 - Покана за участие във фокус група на територията на Община Тутракан Прочети повече...

Обяви

Съобщения

  • 24.11.2020 - Считано от 24.11.2020г. до 30.12.2020г. се преустановява дейността на следните институции на територията на Община Тутракан Прочети повече...
  • 17.11.2020 - Покана до местната общност за участие в подготовката на бюджета за 2021 г. на община Тутракан Прочети повече...
  • 04.11.2020 - Считано от 04.11.2020г. до 12.11.2020г. се преустановява дейността на следните институции на територията на Община Тутракан Прочети повече...
д-р Димитър Венков Стефанов - кмет на
Община Тутракан, област Силистра
Телефон: 0866/6-06-01 вътр. 102
  • Този сайт е разработен по проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд