Новини

13.11.2017 - Информация за дейностите по Проект 3 Прочети повече...
26.07.2017 - ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ Прочети повече...
15.03.2017 - ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ Прочети повече...
01.12.2016 - Покана за пресконференция по проект „Енергийна ефективност в образователната инфраструктура в гр. Тутракан”  Прочети повече...

Обяви

Съобщения

д-р Димитър Венков Стефанов - кмет на
Община Тутракан, област Силистра
Телефон: 0866/6-06-01 вътр. 102
  • Този сайт е разработен по проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд