Новини

18.09.2020 - Насладете се на "Виртуална разходка" из Тутракан  Прочети повече...
08.09.2020 - Покана за участие във фокус група на територията на Община Тутракан Прочети повече...
08.09.2020 - Покана за участие във фокус група на територията на Община Сливо поле Прочети повече...
25.08.2020 - Одобрено проектно предложение „Закупуване на технически средства: преносими компютри за деца, настанени в Център за настаняване от семеен тип без увреждания „Мечта”, гр. Тутракан" на обща стойност 6 500.00 лева Прочети повече...

Обяви

Съобщения

  • 28.08.2020 - Уведомление за инвестиционно предложение  Прочети повече...
  • 17.07.2020 - Промени в Закона за енергетиката Прочети повече...
  • 03.07.2020 - Промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан Прочети повече...
д-р Димитър Венков Стефанов - кмет на
Община Тутракан, област Силистра
Телефон: 0866/6-06-01 вътр. 102
  • Този сайт е разработен по проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд