Новини

25.01.2019 - Покана за свикване на Общо събрание на СНЦ „МИГ ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“ на 26.02.2019 Прочети повече...
20.12.2018 - Покана за свикване на Общо събрание на 16.01.2019 г. Прочети повече...
06.12.2018 - Покана за обучение на 14-17.12.2018 г Прочети повече...
04.12.2018 - Първа копка Прочети повече...

Обяви

Съобщения

д-р Димитър Венков Стефанов - кмет на
Община Тутракан, област Силистра
Телефон: 0866/6-06-01 вътр. 102
  • Този сайт е разработен по проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд