Новини

19.03.2020 - ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНИ И ЛЕКАРСТВА Прочети повече...
17.02.2020 -  П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ Прочети повече...
31.01.2020 - Стартира ежегодния конкурс за 2020г. в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда” Прочети повече...
09.01.2020 - Срокът за подаване на документи е удължен до 24.01.2020 г. Прочети повече...

Обяви

Съобщения

д-р Димитър Венков Стефанов - кмет на
Община Тутракан, област Силистра
Телефон: 0866/6-06-01 вътр. 102
  • Този сайт е разработен по проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд