Новини

14.05.2019 - Информационни срещи на СНЦ "МИГ Тутракан - Сливо поле" - с.Цар Самуил и с.Голямо Враново на 22.05, с.Нова Черна и с.Бръшлен на 23.05 Прочети повече...
08.05.2019 - Покана за двудневно обучение - 17 и 18 май в гр.Сливо поле, 19 и 20 май в гр.Тутракан Прочети повече...
09.04.2019 - Покана за две двудневни обучения на местни лидери относно подготовка на проекти Прочети повече...
22.03.2019 - П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ "МИГ ТУТРАКАН- СЛИВО ПОЛЕ" Прочети повече...

Обяви

  • 14.06.2019 - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, за срок от пет стопански години, находящи се в землището на село Варненци Прочети повече...
  • 14.06.2019 - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, за срок от пет стопански години, находящи се в землището на село Белица Прочети повече...
  • 14.06.2019 - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, за срок от пет стопански години, находящи се в землището на село Цар Самуил Прочети повече...

Съобщения

д-р Димитър Венков Стефанов - кмет на
Община Тутракан, област Силистра
Телефон: 0866/6-06-01 вътр. 102
  • Този сайт е разработен по проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд