Новини

15.03.2017 - ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ Прочети повече...
01.12.2016 - Покана за пресконференция по проект „Енергийна ефективност в образователната инфраструктура в гр. Тутракан”  Прочети повече...
01.12.2016 - ПРОЕКТ „Енергийна ефективност в общински административни сгради - гр. Тутракан” Бенефициент: Община Тутракан - Покана Прочети повече...
30.11.2016 - Начална пресконференция по проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради бл."Възход 3" и бл."Възход 4", гр.Тутракан” Прочети повече...

Обяви

  • 26.05.2017 - Обява Начална Военна подготовка Прочети повече...
  • 15.05.2017 - Протокол №16 и РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ №16/27.04.2017г от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе Прочети повече...
  • 12.05.2017 - З А П О В Е Д № РД-04-510/05.05.2017г. Прочети повече...

Съобщения

д-р Димитър Венков Стефанов - кмет на
Община Тутракан, област Силистра
Телефон: 0866/6-06-01 вътр. 102
  • Този сайт е разработен по проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд