Новини

18.08.2022 - П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“ Прочети повече...
02.08.2022 - Официална церемония по започване на строителството „Мемориален комплекс Тутраканска епопея 1916” Прочети повече...
21.06.2022 - Огненият Дунав 2022 - програма Прочети повече...
20.05.2022 - П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“ Прочети повече...

Обяви

  • 13.09.2022 - Покана до всички заинтересовани финансови или кредитни институции Прочети повече...
  • 22.07.2022 - П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕТО НА ОБЩИНА ТУТРАКАН ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НЕДОСТИГА ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА, ЯВЯВАЩ СЕ ФАКТИЧЕСКА ПРЕЧКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНАТА И ЗА НАТРУПВАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА, ЗА РАЗПЛАЩАНЕ НА АНГАЖИМЕНТИ КЪМ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН ПО ПРОЕКТИ И БЪДЕЩИ РАЗХОДИ ПО ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ Прочети повече...
  • 18.07.2022 - Община Тутракан oбявява конкурс за длъжността „Управител” на „Многопрофилна болница за активно лечение Тутракан” ЕООД Прочети повече...

Съобщения

  • 15.09.2022 - Временни противоепидемични мерки на територията на Община Тутракан, считано от 15.09.2022г. до 21.09.2022г. Прочети повече...
  • 08.09.2022 - АВАРИЕН РЕМОНТ НА ГЛАВЕН КОЛЕКТОР II - УЧАСТЪК ОТ УЛ.„САКАР ПЛАНИНА“ ДО УЛ. „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ Прочети повече...
  • 15.08.2022 - Уведомления за инвестиционни намерения от ПЛАНЕТ ГРУП ЕООД, гр.Силистра Прочети повече...
д-р Димитър Венков Стефанов - кмет на
Община Тутракан, област Силистра
Телефон: 0866/6-06-01 вътр. 102
  • Този сайт е разработен по проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд