Новини

26.06.2020 - П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“ Прочети повече...
19.03.2020 - ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНИ И ЛЕКАРСТВА Прочети повече...
17.02.2020 -  П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ Прочети повече...
31.01.2020 - Стартира ежегодния конкурс за 2020г. в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда” Прочети повече...

Обяви

Съобщения

  • 03.07.2020 - Промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан Прочети повече...
  • 26.06.2020 - Удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка до 15 Юли 2020 г. и въведените противоепидемични мерки на територията на страната  Прочети повече...
  • 16.06.2020 - Уведомление за извършване на инсектицидно пръскане срещу комари в община Тутракан Прочети повече...
д-р Димитър Венков Стефанов - кмет на
Община Тутракан, област Силистра
Телефон: 0866/6-06-01 вътр. 102
  • Този сайт е разработен по проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд