Новини

29.05.2023 - Проект „Обновяване на образователни игрища – СУ "Христо Ботев", Тутракан“ Прочети повече...
17.05.2023 - Рехабилитация на улица „Гео Милев“ гр. Тутракан с участък от вход „Открит градски пазар“ до кръстовище с ул. „Искър“ и от кръстовище с ул. „Искър“ до кръстовище с ул. „Сава Огнянов“  (ул. Силистра) Прочети повече...
09.05.2023 - Официална церемония „Първа копка” във връзка със старта на проект „Енергийна ефективност в сградата на Областна дирекция по безопасност на храните и многофамилни жилищни сгради в гр. Тутракан“ Прочети повече...
26.04.2023 - Изнесен офис на ЕНЕРГО-ПРО в Тутракан от 16.05 до 18.05.2023г. Прочети повече...

Обяви

  • 18.05.2023 - БЕСЕДА С АНТАРКТИКА БОРИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ  Прочети повече...
  • 05.05.2023 - Фондация ОЗОН обявява подбор на персонал за следните позиции: медицинска сестра, социален асистент, трудо-терапевт и рехабилитатор. Прочети повече...
  • 20.03.2023 - Военно окръжие ІІ степен – Силистра информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ-194/07.03.2023г. са обявени 250 (двеста и петдесет) длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани Прочети повече...

Съобщения

  • 18.05.2023 - Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия Прочети повече...
  • 28.02.2023 - 10.05.2023 Г. 17.00 ЧАСА - КРАЙНА ДАТА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“ Прочети повече...
  • 22.02.2023 - Анализ на потребностите от социални и интегрирани здравно- социални услуги на общинско и областно ниво и предложението за планиране на социални и интегрирани здравно-социални услуги. Прочети повече...
д-р Димитър Венков Стефанов - кмет на
Община Тутракан, област Силистра
Телефон: 0866/6-06-01 вътр. 102
  • Този сайт е разработен по проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд