Новини

18.10.2019 - Прием на заявления BG16RFOP001-2.003 Прочети повече...
15.10.2019 - Национална Кампания „Чиста околна среда - 2019г.” Прочети повече...
03.10.2019 - Покана за участие във фокус-група Прочети повече...
30.09.2019 - СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ провежда проучвания, с цел събиране на информация за извършване на анализи на територията Прочети повече...

Обяви

  • 03.10.2019 - Заповед №РД-04-1471/03.10.2019г. за утвърждаване на резултата от публичен търг, открит със Заповед №РД-04-1401/12.09.2019г. Прочети повече...
  • 01.10.2019 - Обява -училищен плод и мляко Прочети повече...
  • 12.09.2019 - Заповед №РД-04-1401/12.09.2019г. за публичен търг с явно наддаване за помещение с площ от 24, 64 кв.м в с. Старо село Прочети повече...

Съобщения

д-р Димитър Венков Стефанов - кмет на
Община Тутракан, област Силистра
Телефон: 0866/6-06-01 вътр. 102
  • Този сайт е разработен по проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд