Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 1300 kW" с възложител "ВЕИ Старо село" ЕООД

21/11/2022
 

Прикачени файлове