Промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан

3/7/2020

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че по предложение на общинския съветник Данаил Николов за отпадане на задължителната постоянна месечна такса от 8.00 лв., експертите от общинска администрация подготвят промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Раздел III „Такси за детски ясли, детски градини и други общински социални услуги”.

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги ще бъде качен на официалната интернет страница на Община Тутракан за сведение и обществено обсъждане.