Общинските детски градини ще подновят работата си от 01.06.2020г.

20/5/2020

Уважаеми съграждани,

Общинските детски градини в община Тутракан ще подновят работата си от 01.06.2020г.

Тя ще започне при засилен медицински контрол, съгласно указанията на Министерството на здравеопазването и на Министерството на образованието. Това ще  се регламентира и с новата заповед на Кмета на община Тутракан.

Днес, с директорите на детските градини обсъдихме условията, при които ще започнат работа:

1. Учителите в детските градини правят допитвания и ще проведат анкети с родителите за желанието им да пуснат децата си на детска градина.

2. Ще се сформират групи от по 12 деца.

3. Очакват се подробни инструкции от МОН за организирането на работата през деня и протокол за реакция при съмнения за симптоми, за което ще бъдете своевременно информирани.

4. Родителите ще попълват декларация за информирано съгласие и за споделена отговорност относно мерките в детските градини/ясли. Също така те трябва да уведомяват персонала за здравословното състояние на детето и ако те самите имат симптоми.

5. Няма да се изисква медицинска бележка, на входа ще се осигурява щателен медицински филтър и ще се мери температурата на децата.

6. На всички служители, работещи и обслужващи дейностите на детските градини ще бъдат направени предварителни тестове и ще им бъдат осигурени необходимите предпазни средства.

7. Детските градини изработват алгоритъм за подготовка на отпочването на работа с деца, включващ – почистване, дезинфекциране, преустройства на пространства, инструктажи и други организационни мерки.

Апелът на Община Тутракан към родителите е за внимателна преценка  на необходимостта от посещение на всяко дете в детската градина. Факт е, че спецификата на сградите на нашите детски градини не позволява напълно изолиране на групите и не намираме за удачно при наличие на голям брой желаещи да се премине на полудневна организация на работа и или пък на поседмично редуване на посещенията на децата.

Нека решението на родителите бъде продиктувано единствено и само от необходимостта им от завръщане на работа и невъзможността някой друг да се грижи за децата.

Оставаме на ваше разположение за въпроси и предложения, чрез директорките на детските градини.