Община Тутракан набира доброволци

23/3/2020
ОБЯВА:
 
 
Община  Тутракан  набира доброволци, които да подпомогнат органите на общината при прилагането на противоепидемичните мерки.
Изисквания:
  • Лицата да са на възраст от 18- 59 години;
  • Да не са поставени под карантина;
  • Да са с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Тутракан.
Доброволците ще подпомагат  безвъзмездно  органите на общината и на РУП гр. Тутракан.
Указания за действията, доброволците ще получават от Кмета и Секретаря на Община Тутракан , Началника на РУП гр.Тутракан.
На доброволците ще бъдат осигурени  лични предпазни средства и информационни материали.
Желаещите да се включат като доброволци могат да заявят желанието си на телефон: 0866 60621.