Заповед № РД 04-254/11.03.2020Г.

11/3/2020

ЗАПОВЕД

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с регистрирания към момента епидемичен подем на заболявания от грип и остри респираторни заболявания, в условията на епидемично разпространение на COVID - 19 в световен план

НАРЕЖДАМ:
 
  1. Обявявам грипна епидемия на територията на община Тутракан считано от 12.03.2020 г. до 13.03.2020 г (включително), като въвеждам следните противоепидемични мерки:
  1. Да бъдат преустановени учебните занятия в училищата;
  2. Препоръчвам детските градини да останат отворени, при задължително изискване за медицински преглед на входа, както и засилени мерки за почистване и дезинфекция в помещенията. По преценка на родителите и семействата децата може да не посещават детска градина в определения превантивен ограничителен период до 13 март;
  3. Да бъдат преустановени детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност и свижданията в лечебните заведения.
 
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
Заместник кмет на Община Тутракан
За Кмет на Община Тутракан,
съгласно Заповед № РД - 04 - 254/09.03.2020 г.