Срокът за подаване на документи е удължен до 24.01.2020 г.

9/1/2020
СЪОБЩЕНИЕ
 
       Във връзка с организирания  прием на заявления за интерес от собствениците на жилища в многофамилни жилищни сгради по  Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.  Община Тутракан уведомява, че     
 
срокът за подаване на документи  е удължен  до 24.01.2020 г.