Национална Кампания „Чиста околна среда - 2019г.”

15/10/2019
Община Тутракан не остана безучастна и в тази Национална Кампания „Чиста околна среда -2019г.”, финансирана от ПУДООС към МОСВ      
         Успешно завършиха дейностите на Община Тутракан в изпълнението на три проекта, финансирани от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ към Министерство на околната среда и водите /МОСВ/, чиито бенефициенти са Кметство Старо село, Кметство Варненци и Кметство Цар Самуил. Тази година под мотото „Обичам природата и аз участвам” в тези населените места, три обекта придобиха нов облик.

   КМЕТСТВО СТАРО СЕЛО изпълни успешно дейностите по проект „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ И ИГРА” , финансиран от ПУДООС – „Чиста околна среда - 2019”

По проект „Благоустрояване на зона за отдих и игра в с.Старо село”  на стойност 9 864,00 лева (девет хиляди осемстотин шестдесет и четири лева), бе изградена детска площадка подходяща и безопасна зона за отдих и спорт за деца и юноши, която допринесе за приветливия и красив вид на центъра на селото.
Основни дейности реализирани по проекта са - Подготовка на земните почви и залесяване на площадката с подходяща тревна смес. Полагане на модерна ударопоглъщаща настилка, доставка и монтаж на комбинирано съоръжение за деца от 3 до 12 годишна възраст – 1 брой, доставка и монтаж на люлка за деца – 1 брой, доставка и монтаж на клатушка за деца – 1 брой, доставка и монтаж на занимателен панел-сметало – 1 брой, доставка и монтаж на пейки – 4 броя,   доставка и монтаж на кошчета за отпадъци – 4 броя.Изграждане на ограда 40 метра. Засаждане на многогодишни храсти - 10 броя с полагане на доброволен труд от местното население.

КМЕТСТВО ВАРНЕНЦИ изпълни успешно дейностите по проект „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРКОВА ЗОНА ЗА ИГРА И СПОРТ” , финансиран от ПУДООС – „Чиста околна среда - 2019”

Благодарение на проект „Благоустрояване на паркова зона за игра и спорт” в село Варненци е обновена парковата среда и детския кът, създаде се по-приветливо място за отдих и спорт за жителите на селото, учениците от Интерната, както и гостите му. Стойността на изпълненият проект е 9 984,40 лева (девет хиляди деветстотин осемдесет и четири лева и четиридесет стотинки).Основни дейности изпълнени по проекта са - Почистване на терена и прилежащите околности от битови и растителни отпадъци и извозването им, провеждане на еко-акция за събиране на отпадъците с участието на местното население и учениците от Интерната. Подрязване и оформяне на стари храсти и дървета. Премахване на стари детски съоръжения, както и почистване на съществуващите и изграждане на нови алеи с тротоарни плочки. Доставка и монтаж на пейки – 3 броя, доставка и монтаж кошчета за отпадъци – 3 броя, доставка и монтаж на  люлка-двойна – 1 брой, доставка и монтаж на пързалка – 1 брой, доставка и монтаж на клатушка – 1 брой, доставка и монтаж на чешма – 1 брой, доставка и монтаж на беседка – 1 брой. Засаждане на многогодишни храсти -22 броя  с полагане на доброволен труд от местното население.

КМЕТСТВО ЦАР САМУИЛ изпълни успешно дейностите по проект „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ ЦЕНТЪРА НА С.ЦАР САМУИЛ” , финансиран от ПУДООС – „Чиста околна среда - 2019” 

С изпълнението на проект „Благоустрояване центъра на с.Цар Самуил” се създаде чиста,  красива околна среда, което придаде приветлив и привлекателен  за жителите и гостите на селото вид в централната част на с.Цар Самуил и формира навици за опазване на околната среда у подрастващите. Стойността на изпълнения проект е 9 973,40 лева (девет хиляди деветстотин седемдесет и три лева и четиридесет стотинки). Със средствата предоставени по проекта бе извършено благоустрояване и озеленяване центъра на село Цар Самуил, чрез реконструкция на съществуващите алеи, изграждане на кът за отдих и оборудване със съответните съоръжения. Основни дейности изпълнени по проекта са - Полагане и възстановяване на настилки от тротоарни бетонови плочи на алеите. Доставка и монтаж на фонтан – 1 брой, доставка и монтаж на пейки – 10 броя, доставка на бетонови кашпи – 20 броя, градински комплекти бетонови маси с пейки – 2 броя, бетонови саксии – 4 броя и доставка и монтаж на кошчета за отпадъци – 3 броя. Засаждане на многогодишни храсти – 4 броя, както и градински цветя дарени от местното население с полагане на доброволен труд от жителите на селото.