Покана за участие във фокус-група

3/10/2019
Уважаеми дами и господа,
-представители на местната общност на територията на общините Тутракан и Сливо поле;
-участници в МИГ “Тутракан -Сливо поле“;
-заинтересовани страни и бенефициенти;
-представители на местни бизнес, селско стопанство, НПО и публичен сектор;
-представители на уязвими групи и малцинствени общности;
-граждани;
 
МИГ „Тутракан – Сливо поле“ има удоволствието да ви покани за участие във Фокус-група“ във връзка с текущо проучване на тема : „Проучване на нагласите на населението от територията на МИГ относно изпълнението на стратегията за ВОМР. Предложения за подобряване на работата на МИГ и връзката с местната общност“.
 
Още информация за поканата може да намерите в прикачения файл

Прикачени файлове